Sommarstallet

Jag har tagit alla bilder själv så man

får inte kopiera!!! Jag har copyright!!!

Vi sammarbetar med sommarstallet och några av våra hästar kommer där ifrån. Det är samma ägare och samma gård men ett stall på andra sidan gården. Hästarna som kommer från sommarstallet finns med där på t.ex shemat och hagarna. Du får gärna titta på sommarstallet: www.sommarstallet.n.nu

Jag har tagit alla bilder själv så man

får inte kopiera!!! Jag har copyright!!!